July 12, 2017 in Leren

Succes: de weg ernaartoe

Omgaan-met-het-concept-succes

We kennen het allemaal. De visualiseringen van succes; de lijn die in de war raakt en de berg met onverwachte kloven. Op weg naar succes weet je nauwelijks wat je gaat tegenkomen. Je weet voornamelijk waar je wilt komen. Ondertussen raak je verdwaalt, val je en val je nog een keer harder.

Updates?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Persoonlijk succes

Succes is voor de één een goed lopend bedrijf, voor de ander een liefdevol gezin en voor nog een ander is er pas sprake van succes als het bedrijf en het gezin op rolletjes loopt. Maar eigenlijk is succes niets anders dan ‘een goede afloop van een proces’. Het kan dus zijn dat je niet weet wat succes concreet gaat betekenen als je bijvoorbeeld het proces ‘een reorganisatie’ ingaat. Het kan zijn dat 60% van de werknemers tevreden is. Het kan ook zijn dat je hebt ontdekt welke HR-interventie het beste werkte en je deze vervolgens vaker inzet. Succes is iets heel persoonlijks.

De-weg-naar-succes-realiteit-vs-jouw-planning

“Niet de resultaten, maar de vaardigheid om strubbelingen te doorlopen zorgt voor succes.”

Zakelijk succes

Als succes zo persoonlijk is, wat betekent dat dan voor ‘successen’ van een organisatie?

Soms wordt succes verward met een doel. Succes kan een behaald doel zijn, maar eigenlijk gaat succes meer om het goed afronden van de intentie of de motivatie van het proces. Stel:

Doel: Je wilt een product lanceren om je werknemers het makkelijker te maken zich bij te scholen.
Intentie: Werknemers voelen zich ondersteund en zijn minder tijd kwijt aan informatieoverdracht.

Succes in deze situatie is niet het goed afronden van het doel, maar het afronden van de intentie. Dat kan zich in totaal verschillende vormen uiten:

  • Het product is in vier maanden gemaakt en na zeven maanden maakt 80% van de werknemers gebruik van het product. Na een jaar geeft 65% aan het product behulpzaam te vinden.
  • Tijdens het ontwikkelen van het product ontdek je hiaten in het proces. Hebben we wel gedacht aan de motivatie van de werknemers? Of is er een belemmerende factor op afdeling A? Het pad naar de doelstelling kan veranderen van inrichting. Misschien is er een interventie nodig? Of een nieuw geformuleerd doel? Na twee maanden komt er een nieuwe analyse en daaruit volgt een net anders geformuleerd plan.

Binnen organisaties is het dus belangrijk de intentie of de motivatie van een doel voor ogen te houden voor echt succes. Niet de resultaten, maar de vaardigheid om strubbelingen te doorlopen zorgt voor echt succes. Zekerheid over wat succes is, is de vijand van vooruitgang.

“Daarbij probeer ik altijd te kijken naar wat patronen zijn die succes mogelijk maken, of juist blokkeren.”

Omgaan met het concept ‘succes’ vanuit verschillende hoeken

Hoe gaat Danaë om met succeswegen en -vragen vanuit organisaties? We vroegen Imre vanuit advies (organisatiekunde en veranderkunde) en Suzanne vanuit leerproducten (pedagogiek en psychologie) om toe te lichten hoe zij omgaan met het concept ‘succes’ binnen organisaties.

Imre vanuit de advieskant

Als organisaties mij vragen om de weg naar succes te ondersteunen, ga ik allereerst samen met de organisatie ‘succes’ definiëren. Dit moet gebeuren voor zowel de harde kant (strategie, processen, structuren), als de zachte kant (cultuur, gedrag, leiderschap, emotie). Het mooiste is als de vragen ‘wat wil je bereiken?’ en ‘wie wil je zijn’ bij elkaar komen. Zowel de doelen en de KPI’s, als het gedrag, identiteit en cultuur. Daarbij kijk ik altijd naar aanwezige patronen die succes mogelijk maken, of juist blokkeren. Dat kunnen bewuste gedragspatronen of onbewuste systemische patronen zijn.

“We zorgen er zo veel mogelijk voor dat het product impact heeft op de eindgebruiker.”

Suzanne vanuit leerproducten

Bij leerproducten zetten we de intentie om in leerdoelen. We zorgen dat het product een verhaal van A t/m Z is waarbij de eindgebruiker de leerdoelen behaalt. Daarnaast zorgen we ervoor dat de intentie van de opdrachtgever aansluit op de behoefte van de eindgebruiker. We kijken naar de ervaring van de eindgebruiker. Welke wensen heeft de eindgebruiker? Hoe wil hij of zij zich voelen tijdens het doorlopen van het leerproduct? Hiervoor verwerken we touchpoints in het product: momenten dat de eindgebruiker zich geraakt of gehoord voelt. We besteden aandacht aan de look&feel die een veilige basis geeft om te experimenteren en te leren. Tot slot hebben we een belangrijke factor die we toevoegen in onze producten: impact. We zorgen er zo veel mogelijk voor dat het product impact heeft op de eindgebruiker; een impact die aansluit bij de intentie van de opdrachtgever en een impact op het dagelijkse leven van de eindgebruiker.

Even sparren over succes?

Bereikt jullie organisatie echt succes? Is in jullie organisatie het onderscheid tussen het succes en doel helder? En hoe gaan jullie daar dan samen mee om?

Wil jij meer informatie of meer de diepte in over het concept ‘succes’ binnen de organisatie? Laat het ons weten! Neem contact op via e-mail of bel  020 770 4043.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam