February 27, 2018 in Doorontwikkelen Organisatieontwikkeling

Wat is de ‘purpose’ van jouw organisatie?

Een rooskleurige toekomst:

Ook iets voor jouw organisatie?

 

Organisaties veranderen continu. De boodschap verandert, de werkwijze, de dienst of zelfs de volledige ‘purpose’ of ‘why?’. Met elke verandering vraag je iets van het management en van alle overige medewerkers. Maar samen veranderen, kan dat eigenlijk wel?

 

Updates?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

De “purpose” van een organisatie

Als je wilt dat je organisatie verandert dan zul je merken dat ook de cultuur mee dient te veranderen. Voordat je daadwerkelijk bij die nieuwe cultuur bent, heb je wellicht te maken met verwijdering. Werknemers voelen dat de organisatie verandert, maar weten niet zeker of ze hier nog inpassen. Al die onzekerheden zorgen voor wrijving, hierdoor worden medewerkers en teams misschien eerst zelfs iets meer uit elkaar gedreven. En waar medewerkers eerder zekerheden zochten in baangarantie, langdurig arbeidsverband en ambities nastreven ontstaat er nu ineens een nieuwe vraag:

Pas ik nog wel bij het bedrijf?

Hoe sluiten wij hierop aan?

Zelfontwikkeling, zingeving, een bijdrage aan de maatschappij leveren en een passie kunnen uiten, is voor veel medewerkers tegenwoordig veel belangrijker. Wij denken dat je als veranderende organisatie hier juist heel veel mee kunt en geen vroegtijdig afscheid van je medewerkers hoeft te nemen.

Sluit (opnieuw) aan op elkaars ‘leren, werken & zingeving’: bied ‘purpose’ in plaats van contractzekerheid. Speel hierop in door samen op zoek te gaan naar de betekenis van ‘ontwikkelen’, ‘zingeving’, ‘een bijdrage willen leveren aan de maatschappij’, ‘persoonlijk leiderschap’, ‘vinden van een passie en bijbehorende omgevingen’ en ‘zelfontplooiing’. Geef waarde aan het werknemers- en werkgeversschap.

Je zult merken dat je medewerkers met een nieuwe bril naar de organisatie gaan kijken.

Waar zitten jullie?

Regelmatig krijgen wij de vraag wie we zijn, wat we doen en hoe wij aansluiten op deze ontwikkelingen. Zijn jullie nu een leerspecialist óf ontwikkelen jullie leeromgevingen óf zijn jullie een consultancyclub die organisatieveranderingen begeleiden? Met andere woorden, in welk hokje past Danaë?

Ondanks dat wij geen fan zijn van hokjes, voelen wij ons het beste thuis in het hokje daadkrachtige ‘gedragsveranderaars’.

Dit doen we binnen alle niveaus van een organisatie. Wat we echter precies doen, is een veel langer verhaal en past niet in een hokje. Maar het zal altijd beginnen bij de vraag: wat wil je uiteindelijk bewerkstelligen? En welk wenselijk gedrag wil je aan het einde terugzien?

Waarom zijn jullie?

Sinds ons bestaan hebben we dan ook maar één obsessief doel: “We willen dat iedereen, dus ook jij, kan zijn en worden wie je daadwerkelijk bent en wilt zijn.” Wij geloven dat groeien in de diepte voor ieder individu levensnoodzakelijker is dan zoveel mogelijk kennis opdoen om er beter, rijker en welvarender van te worden.

Daarom zien we dus ook steeds vaker terug dat organisaties anno nú en individuen in de nabije toekomst in een totaal andere context met elkaar gaan leren & werken. De bijbehorende impact van deze verschuiving in leren, werken en zingeving op onze samenleving is dan ook gigantisch groot.

Grijp dus die unieke kans om zowel als organisatie en individu je eigen rol te bepalen.

Is jouw organisatie al klaar voor die rooskleurige toekomst?

Wij willen organisaties nu al helpen bij het vinden van een ‘purpose’, de ‘why?’. Samen bepalen we het hoger liggende doel en de eerste stappen die leiden tot die rooskleurige toekomst. Alleen als je dit helder hebt, kun je bewerkstelligen wat je wilt bereiken en kan iedereen, dus ook jij, zijn en worden wie je daadwerkelijk bent en wilt zijn.

Onze visie ‘op een rooskleurige toekomst’ ziet er zo uit:

  • Leren, ontwikkelen en faciliteren is onze expertise.
  • Wij staan voor impact op mens, organisatie en samenleving.
  • Daadkrachtige gedragsverandering is wat we bewerkstelligen.

Dit is wie wij zijn, dit is waar we voor staan en wat wij met elkaar willen bereiken.

Hoe we dat precies doen?

Dit doen we door slimme (digitale) leeroplossingen, ontwikkel- en systeeminterventies, onderzoek en intuïtie. We maken daarbij in de ondersteuning gebruik van instrumenten en experimenten zoals organisatieopstellingen, executive coaching en internal branding (want ook hr is pr).

Individueel potentieel

Het ‘zijn’ van de organisatie, en het ‘bewustzijn’ van het individu zijn het belangrijkste bij het concreet realiseren van de gedeelde visie en gezamenlijke doelen. Wij vinden dat een organisatie veel meer is dan taken, procedures en verantwoordelijkheden. Het is juist de verbinding tussen organisatie, individu en samenleving die de daadkracht en het resultaat van gedragsverandering bepaalt.

Om je potentieel volledig te kunnen realiseren is ook persoonlijk leiderschap nodig. Koers durven varen op basis van je eigen doelen, emoties, intuïtie en talenten. Een veilige omgeving waarin voorbeeldgedrag van anderen, gezamenlijke waarden, moed en kennis je in staat stellen dat leven te leiden dat jij voor ogen hebt. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen dit kan (leren). Zo sta je niet alleen als individueel mens sterker in je schoenen, maar worden ook organisaties sterker en dus onze samenleving als geheel. Want…alles heeft met alles te maken!

Wil je hierover ook eens sparren met mij of een van onze experts? Neem gewoon even contact op.

Jayani Masthoff

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam