Privacy Statement

Wij van Danaë vinden de bescherming van jouw privacy belangrijk. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt, Danaë verwerkt deze gegevens zorgvuldig en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Danaë is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik en doeleinden van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou door het invullen van ons contactformulier of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarnaast verkrijgen wij jouw gegevens als je onze klant bent. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitende de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde deinst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. In het algemeen verwerkt Danaë jouw persoonsgegevens voor doelen als:

  • Het afhandelen van je betaling, via de rechtvaardiging van een contract.
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven, via de rechtvaardiging van jouw toestemming.
  • Contact opnemen wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, via de rechtvaardiging van een contract.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, via de rechtvaardiging van jouw toestemming.
  • Jouw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren, via de rechtvaardiging van jouw toestemming.

Danaë verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, via de rechtvaardiging van wettelijke verplichtingen.

Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens, die je zelf aangedragen hebt, waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou gewenste organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@danae.nl. Wij van Danaë willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Danaë bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens verkregen door aanmelding via de website voor nieuwsbrief/contactformulier worden maximaal 2 jaar bewaard. Mocht je jouw gegevens eerder willen verwijderen, inzien of wijzigen kun je contact opnemen via hallo@danae.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Danaë deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In overige gevallen verstrekt Danaë uitsluitend jouw persoonsgegevens aan andere partijen in dien jij hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies
Om onze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij analytische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor identificatie en authenticatie. Met analytische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. Deze informatie verwerken we in verbeteringen van onze website. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Cookies voor identificatie en authenticatie gebruiken we om onze website bezoekers te onderscheiden. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven (Youtube, Vimeo en Linkedin) Als je via een digitale dienst van Danaë terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij zijn de voorwaarden en privacyregels van die organisatie van toepassing. Wij adviseren je in die gevallen de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen jouw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Analytische cookies
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt  Danaë gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur waardoor jouw gebruik van de website kan worden geregistreerd.

Omdat de door Google ter beschikking gestelde IP-anonimisering  voor de website van Danaë is ingeschakeld, zijn deze gegevens anoniem. Deze anonieme gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij krijgen hierdoor inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van deze anonieme gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Functionele cookies
Om jouw instellingen en/of voorkeuren bij het gebruik van de website te onthouden maken wij gebruik van functionele cookies. 

Cookies voor identificatie en authenticatie
Voor identificatie en authenticatie gebruiken wij Online Succes. Dit cookie bevat een unieke willekeurig gegenereerde waarde die Online Succes (software) in staat stelt website bezoekers te onderscheiden. Wanneer je als website bezoeker jezelf kenbaar maakt via een interactie op onze site (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), dan koppelt Online Succes dit cookie aan de gegevens die je bij deze interactie hebt achtergelaten. Voor de bedrijven herkenning van Online Succes zetten we geen cookies in.

Cookies uitzetten/verwijderen
Het is mogelijk om het gebruik van cookies in jouw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kun je cookies die in het verleden in je browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt je vinden hoe je de instellingen van cookies in jouw browser wijzigt en cookies in jouw webbrowser kunt wissen:

Hou er wel rekening mee dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen
Dit cookie statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookie statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Beveiliging
Danaë neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding door middel van een SSL versleuteling. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.