Tagpoint

Een module waarbij de medewerkers in een industriële omgeving op intuïtieve wijze leren hoe zij zo veilig mogelijk kunnen werken

Vraag van de klant

Tagpoint is een bedrijf dat leermaterialen en games op het gebied van veiligheid aanbiedt aan de industrie en is in meerdere talen beschikbaar. Zij vroegen ons om e-leaningmodules te maken voor medewerkers met een laag opleidingsniveau of de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Vraag achter de vraag

Tagpoint was zich ervan bewust dat veel medewerkers wel gecertificeerde veiligheidspapieren hebben, maar het daadwerkelijke gedrag niet veranderde en situaties levensgevaarlijk bleven. Daarom wilden zij materialen hebben die echt gedragsverandering zouden bewerkstelligen.

Proces

Bij het maken van deze e-learningmodules is uitgezocht wat laagopgeleiden of mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, nodig hebben om toch de veiligheidsvoorschriften goed te kunnen begrijpen. Tekstuele informatie hebben wij enorm versimpeld. Ook hebben is er veel gebruik gemaakt van foto’s en video’s en hebben zijn vragen en theorie in audio aangeboden.

Gezien het gaat om gedragsveranderingen is in alles wat gemaakt is, gewerkt met game- en simulatie-elementen. Wat gebeurt er als je niet veilig handelt? Het beeldmateriaal is niet in scene gezet, maar komt uit de praktijk. Daardoor vergroten deze modules het bewustzijn.

Resultaat

Deze modules laten zien dat e-learning werkt voor vele doelgroepen en ook gedragsverandering kan bewerkstelligen.

Onze visie op dit traject

We wilden dit traject graag maken, omdat we een bijdrage willen leveren om belangrijke informatie voor iedereen toegankelijk te maken.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam