RINO Zuid

Ontwikkeling van bedrijfsprocessen en een leerplatform zodat de deelnemer zich kan ontwikkelen

Vraag van de klant

RINO Zuid is een opleidingsinstituut en heeft een netwerk van universiteiten en praktijkinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg. RINO Zuid verzorgt opleidingen en nascholing voor psychologen. Zij vroegen ons welk LMS zij zouden moeten gebruiken om hun visie op leren te kunnen realiseren.

Vraag achter de vraag

De keuze voor een LMS hangt nauw samen met je visie en andere bedrijfsprocessen. De kernvraag in deze was dan ook: “Hoe vertalen we onze visie in al onze primaire bedrijfsprocessen? Van financiën tot inschrijving en van het opzetten van modules tot het leren van elkaar?”.

Proces

RINO Zuid had al een duidelijke visie op leren. Deze hebben we aangescherpt door de vraag te stellen: Wie is de deelnemer aan het einde van de opleiding?

De kenmerken van de deelnemers als het gaat om houding en gedrag hebben we vertaald naar wat je allemaal dient te faciliteren en hoe je dat in processen kunt verwerken.

We zijn gestart met het vertalen van de RINO Zuid visie naar het RINO Zuid didactisch pedagogisch concept. Vervolgens hebben we rol- en procesbeschrijvingen omschreven. Daar is een leersysteem bij uitgezocht. Vervolgens hebben we dit leersysteem volgens het didactisch pedagogisch concept samen ingericht.

Resultaat

We zitten nog in de ontwikkelfase, maar er staat een mooi ontwikkelplatform ‘Leerrijk’ waar deelnemers zelf regie nemen in hun leertraject en hun eigen leerpad uitstippelen binnen de gestelde kaders. Doordat dit proces ook gekoppeld is aan administratieve en praktische zaken, scheelt het de deelnemer en de organisatie uiteindelijk ook een hoop tijd!

Onze visie op dit traject

Als je echt iets wilt bewerkstelligen, dan kun je niet één radartje in het geheel aanpassen. Wanneer je één radartje in beweging zegt dan begint alles te bewegen, daarom moet je verandering integraal aanpakken.

In dit traject is het gelukt om echt in te zetten op ontwikkeling van de deelnemer in plaats van het opdoen van kennis en vaardigheden. Dit lukte vanuit een impliciete en expliciete structuur om de regie bij de deelnemer te leggen.

Dit traject is een proces van vijf stappen vooruit en weer een paar achteruit geweest, dat levert zowel frustratie als slingermomenten op. Dat is niet vreemd, want je zet immers alles in beweging. Daardoor zijn er vele veranderingen en dat maakt mensen onzeker. Ook komt de samenwerking soms even onder druk te staan. Met elkaar in contact blijven, communiceren, draagvlak blijven houden en daarin investeren is ontzetten belangrijk, ook al is het niet altijd makkelijk. Daarnaast heb je ook altijd te maken met technische mogelijkheden en beperkingen waar je tegenaan loopt. Dit vraagt om continu oplossingen te blijven zoeken, bij te schaven, maar wel trouw te blijven aan wat je voor elkaar wilt krijgen.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam