Reeshof College

Het ontwerpen, opzetten en inrichten van een nieuwe school

Vraag van de klant

Het Reeshof College is een vmbo-school opgericht in 2010. Bij deze school staat de praktische leerstijl, de uitgestelde keuze, de brede beroepenoriëntatie en loopbaanbegeleiding centraal.

De oorspronkelijke vraag was: “We moeten een open dag houden, maar er is nog geen school: hoe gaan we dat vormgeven op basis van onze visie?”

Vraag achter de vraag

Het Reeshof College wil bewerkstelligen dat leerlingen niet alleen voor nu leren, maar ook voor de toekomst; voor een goede baan, maar ook om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zij wil deze visie uitvoeren.

Proces

Van 2010 tot 2013 heeft Danaë samengewerkt met het Reeshof College om haar geformuleerde visie ook daadwerkelijk te vertalen naar de praktijk.

We zijn gestart met de open dag. We hebben met elkaar concreet gemaakt wat de visie betekent. Hoe zie je dit terug in de school? Wat zie ik in een klaslokaal? Hoe zien materialen eruit? En het klassenmanagement? Op basis van antwoorden op die vragen hebben we de open dag ingevuld.

Vervolgens zijn docenten aangenomen en hebben wij met hen de visie vertaald naar hun lespraktijk. Voor leerjaar 3 en 4 (de praktijkgerichte vakken) hebben we gezamenlijk met de docenten lesmaterialen ontwikkeld. Als eerste is er een didactisch-pedagogisch concept ontwikkeld. Op basis daarvan zijn nieuwe materialen ontwikkeld, getest in de klas en weer bijgeschaafd. Tijdens het ontwikkelproces hebben we een aantal docenten ondersteund op de werkplek.

Dit is een proces van continue ontwikkeling geweest, waarbij we steeds hebben geleerd van elkaar en methodieken hebben aangepast.

Een vervolgstap in 2012 was de rol van de mentor, differentiatie in de lessen en de bekendheid van het Reeshof College.

 

Resultaat

Het Reeshof College was en is een school met bevlogen mensen. Iedereen werkt hard om de leerling te faciliteren in zijn ontwikkeling. Dit vraagt om het lef om jezelf steeds opnieuw te durven uitvinden en je af te vragen wat je goed doet en wat beter kan.

Onze visie op dit traject

Het Reeshof College is zo vormgegeven dat de leerling centraal staat. Deze krijgt in een veilige omgeving de kans om te ontdekken wie hij is en waar hij naartoe wil. Niet het afleren van wat je al kan, maar juist doorgroeien op je potentieel heeft continu centraal gestaan. Zowel in de fysieke ruimte, als in het beleid en de invulling van de lessen.

Daarbij hebben we continu ingezet op de ontwikkeling van docenten. Het valt of staat met de docent.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam