Rabobank

Ontwikkeling van een leertraject voor fraudebeheersing

Vraag van de klant

De Rabobank is een van de drie grootste banken in Nederland. Zij vroeg ons om trainingen te ontwikkelen voor fraudebeheersing.

Dit opleidingstraject hebben we samen met SPV ontwikkeld.

Vraag achter de vraag

De Rabobank wil dat medewerkers potentiële fraude op tijd signaleren en dit volgens een uniform proces oppakken.

Proces

We zijn gestart met de vraag: ‘Wat wil je voor elkaar krijgen?’ De kern van het antwoord was dat compliance erg belangrijk is. Hiervoor is nodig dat dit terug te zien is in het gedrag van medewerkers en dat mogelijk bepaald gedrag aangepast diende te gaan worden.

Wanneer je dit wilt bewerkstelligen zijn alleen trainingen niet voldoende. Je wilt opsporen welk gedrag en automatismen iemand vertoont om de medewerker hier bewust van te maken en te laten veranderen. Vanwege dit doel hebben we een simulatie gebouwd van het fraudebeheersingsproces. Zo kunnen we iemand in zijn eigen context laten handelen en leren. Een medewerker krijgt direct feedback op zijn gemaakte keuzes. Daarnaast krijgen we inzicht in de meest voorkomende fouten.

Op basis hiervan hebben we met SPV een effectieve mix van een simulatie en trainingsmateriaal ontwikkeld. De trainingen zijn gericht op het oefenen met nieuwe mechanismen en kennisdeling tussen de verschillende vestigingen. Met als doel enerzijds iemand mee te nemen in het proces (daadwerkelijk laten doen) en om anderzijds samen met collega’s in gesprek te kunnen gaan en van elkaar te leren.

Resultaat

Er staat een blended traject waarbij een simulatie met vakinhoudelijke trainers alle benodigde aspecten behandelen. Het impliciete doel was om een uniforme werkwijze te hebben.

Onze visie op dit traject

Wanneer je compliance speelt is het in onze visie noodzakelijk om te werken met een simulatie in combinatie met inhoudelijk specifieke trainingen en door te leren van en met je collega’s. Alleen hierdoor kun je risicovol gedrag blootleggen, degene daarvan bewust te maken en zijn gedrag te laten aanpassen.

"Met e-learning krijgen vestigingen een uniform proces. Communicatie verloopt soepeler en procedures sneller. De meest actuele informatie is te allen tijde beschikbaar. E-learning brengt consensus bij de start van de trainingen. E-learning brengt ons een enorme efficiency en geldbesparing. "

Gijs Hol, teamleider informatiebeveiliging Rabobank Nederland

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam