Pharos & GGD GHOR

E-learning-toolbox voor zorgprofessionals

De Vraag van de klant

Kennisdeling

Pharos en GGD GHOR ontwikkelen samen een kennisdelingsprogramma om de gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond te bevorderen. Binnen dit programma willen zij graag een e-learning-traject opzetten voor de professionals en vrijwilligers waarmee zij samenwerken.

Pharos is een expertisecentrum dat gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen beschikbaar wil maken. Zij ondersteunen landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond met als doel de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en preventie te verbeteren. GGD GHOR is een vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid en draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als het gaat om jeugd, sociaal domein en veiligheid.

Doel

Gedragsverandering

Mensen met een vluchtelingenachtergrond zijn vluchtelingen aan wie een tijdelijk of permanent verblijf in Nederland is verleend. Pharos wil door middel van de implementatie van een e-learning bewerkstelligen dat professionals, wanneer zij iemand met een vluchtelingenachtergrond voor zich zien, de individu zien, en daarna pas een vluchteling. Zij willen een gedragsverandering bewerkstelligen waar veel psychologie bij komt kijken. Het delen van kennis is een belangrijke stap, maar hoe zorg je dat professionals zich ook echt anders gaan gedragen?

Onze expertise

E-learning-toolbox 

Vanuit onze expertise over blended learning ontwikkelden we voor dit leertraject een toolbox waarop we verschillende tools aanbieden; praktijkopdrachten, portretten, online oefenen met complexe situaties en performance support.

Vooronderzoek 

Voorafgaand aan deze creatie hebben onze adviseurs middels een uitgebreid vooronderzoek geïnventariseerd welke knelpunten professionals ervaren in hun dagelijkse praktijk en welke behoefte aan ondersteuning zij hebben. We hebben focusgroepen georganiseerd met verschillende professionals in de keten, zoals de eerstelijnszorg, wijkteams, psychische gezondheidszorg, mondzorg en vrijwilligers.

Resultaat

Zoals gepland, is de toolbox ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ in November 2017 beschikbaar gesteld voor zorgprofessionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Tot nu toe hebben al meer dan 750 van hen zich aangemeld, nice!

Onze visie

Verandering van mindset en gedrag

Het vraagstuk van Pharos was een hele mooie uitdaging! Wij zien vaak dat gedragsverandering bij professionals echt om een verandering van mindset vraagt. In alle producten die wij ontwikkelen houden we daar rekening mee en proberen we gebruikers onbewust nieuw gedrag aan te leren. Daarnaast leent een vraag als deze zich heel goed voor coaching en intervisie, om interactief te werken aan gewenst gedrag zodat er kwartjes gaan vallen.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam