Gemeente Amsterdam

Teamontwikkeling in tijden van reorganisatie

De vraag van de klant

Diagnose

Verschillende teams bij deze gemeente stonden aan de vooravond van een reorganisatie en hebben de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan, zoals een nieuwe teamindeling en een wisseling van teamleider, werkwijze en locatie. Voordat hierin de volgende stappen genomen konden worden, moesten er eerst dingen worden afgerond. De organisatiedynamiek en teamdynamiek in kaart brengen was hierbij een eerste stap. Toen dat duidelijk was, konden we bepalen welke interventies er nodig waren, zodat mensen meer geneigd zouden zijn om mee te bewegen.

Doel

Stabiel

Sommige dingen zijn onontkoombaar, zoals in dit geval de reorganisatie. De manier waarop we hierbij medewerkers begeleiden, dat is een keuze. Samen met de gemeente Amsterdam wilden we dan ook dat medewerkers zo stabiel, rustig en goed voorbereid mogelijk richting de reorganisatie begeleid zouden worden. Deze begeleiding leidden wij vanuit systemisch perspectief. Dit hield in dit geval in:

  • Het herstellen van de ordening binnen de afdeling;
  • Het innemen van nieuwe plekken door het nemen van afscheid en welkom heten van nieuwe teams.

Onze expertise

Manier van kijken

Omdat context gedrag bepaalt, hebben we niet alleen gekeken naar het gedrag van de medewerkers, maar ook naar de context waarin zij werken (het gehele systeem).

Je kunt dingen wel zien, maar er alsnog niet echt naar kijken. Je manier van kijken kan het verschil maken tussen niets doen en het brengen van verandering.

Wij keken naar het systeem en naar de organisatie en hebben onze observaties omgezet in een systemische analyse. We hielden interviews en luisterden ook echt. Soms betekende dit dat we luisterden naar de dingen die juist niet werden gezegd.

Resultaat

Delen

Er zijn veel gesprekken gevoerd. Dit heeft ertoe geleidt dat mensen zich openstelden en hun perspectief hebben gedeeld. Deze coachende gesprekken zijn een interventie op zich en waren een waardevolle eerste stap!

De tweede stap in dit proces was het opstellen van het team. In deze opstelling hebben we teruggekeken naar eerdere reorganisaties en de oude pijn daarvan ‘aangekeken’. Vervolgens hebben we afscheid genomen van de teams die de afdeling gaan verlaten, en de nieuwe teams welkom geheten.

Hoe dit precies werkt? Neem eens contact met ons op, onze adviseur en teamcoach Marleen praat hier graag over!

Onze visie op het traject

Eerlijke start

Teamontwikkeling in tijden van organisatie, kan dat? Mensen gaan het team misschien verlaten of op een andere plek terugkomen, ga je door?

Wij zijn van mening dat je ervoor moet zorgen dat mensen op een goede en afrondende manier hun plek verlaten. Deze plek is dan namelijk niet langer belast met het verleden. Dit zorgt ervoor dat de nieuwkomers succesvoller worden.

Beklijving

Product

Gekoppeld aan het teamproces is een product ontwikkeld om wat ervaren is te laten beklijven. Over zes verdiepingen tegenover de lift zijn zes posters gehangen. Elke poster biedt:

  • inzicht in het proces, de fase en de ‘why’;
  • een handeling om de fase te implementeren en te versterken;
  • reflecterende vragen voor discussie en zelfinzicht.

Om als team te weten wat de vorige of volgende fase is, wordt de lift gepakt naar andere verdiepingen van andere teams. Team zijn zo letterlijk in beweging om samen vorm te geven aan een afdeling van de gemeente.

Bekijk ook

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam