Altrecht

Een e-learning over registratie met het zorgproces centraal

 

Vraag van de klant

Altrecht is een GGZ-instelling voor ernstige en complexe psychiatrische ziektes, waar ongeveer 2.700 mensen werken. Zij gaven ons de volgende opdracht: “Ontwikkel een e-learning waardoor medewerkers ons nieuwe zorgregistratiesysteem kunnen gaan gebruiken.”

Vraag achter de vraag

Altrecht wil dat het zorgproces centraal staat in het registratiesysteem ‘mijnQuarant’, zodat niet de administratie maar de cliënt centraal staat. Met deze visie kunnen professionals ook de cliënt centraal stellen, terwijl zij registreren. Wanneer alle activiteiten vanuit de cliënt juist worden geregistreerd, blijft Altrecht financieel gezond.

Proces

We hebben met een projectgroep een traject van 6 maanden doorlopen om een passende oplossing te ontwikkelen. In dat proces hebben we verschillende stappen gezet:

  1. Gekozen om niet de technische werking van ‘Mijn Quarant’ centraal te stellen, maar het zorgproces. Alleen dan kunnen behandelaren en medewerkers van de zorgadministratie samenwerken om het systeem optimaal te gebruiken.
  2. Visie op het zorgproces geformuleerd. Door de visie scherp te krijgen, konden we beoordelen welke elementen in de leeroplossing opgenomen moesten worden.
  3. Vanuit het zorgproces gekozen om de casus van een cliënt als leidraad te nemen. Dit creëert een ‘echt’ gevoel bij de medewerkers. Hierdoor ontstaat er meer begrip en de behoefte om gezamenlijk (behandelaren en medewerkers) problemen op te lossen.
  4. Rekening houden met verschillende doelgroepen. We geven verschillende doelgroepen de mogelijkheid om op hun eigen manier door het traject te lopen.

Resultaat

Door het betere gebruik van ‘mijnQuarant’ is de kwaliteit van data verbeterd en daarmee het inzicht in de financiële stromen. Daarnaast heeft Altrecht haar visie op het zorgverleningsproces zelf veel scherper in beeld gekregen. Dit is wellicht een net zo belangrijk bijproduct!

Onze visie op dit traject

Wij geloven dat je medewerkers pas kunt ontwikkelen wanneer je hen de visie daarachter geeft, zodat zij zelf aan de slag kunnen. Daarom hebben wij de oorspronkelijke vraag aangepast en een module ontwikkeld waarbij het zorgverleningsproces centraal staat. Zo dragen we eraan bij dat het ICT-systeem weer een middel is en geen doel op zich.

"De grootste toegevoegde waarde van Danae zit in het niet meelopen, maar het lef hebben om op tijd het proces stop te zetten om te onderzoeken of we nog wel op de goede weg zitten."

Liesbeth van den Heuvel, manager implementatie & innovatie

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam