Onderhoud

Nadat een leeroplossing is geïmplementeerd, blijven wij niet stilstaan. De wereld, kennis en wet- en regelgeving veranderen snel. Daarnaast ontwikkelt een organisatie zich ook. Het is belangrijk om de organisatie te onderhouden. Dit doe je door continu te onderzoeken of de organisatiedoelen worden behaald en bijsturing noodzakelijk is. Daardoor blijf je relevant.

Zelflerende organisatie

Mensen nemen kennis alleen serieus als de inhoud klopt. Dit vraagt om reflectie en onderhoud van je gekozen oplossingen. Wij helpen klanten met het beantwoorden van de volgende vraag: Behalen we de impact die we voor ogen hadden of is een nieuwe stap nodig? Wij ondersteunen je bij:

  • Het aanpassen van huidige leeroplossingen op basis van recente inzichten en gebruikerservaring. Op deze manier blijft de organisatie up-to-date en aantrekkelijk.
  • Het verdiepen en uitbreiden van je oplossingen op basis van ontwikkelingen in de organisatie. Door op gezette tijden te onderzoeken welke ontwikkelingen de organisatie doormaakt en welke consequenties dit heeft voor het leren en ontwikkelen, blijf je consequent en relevant.

Zo faciliteren wij zelflerende organisaties.

Werkwijze

Belangrijk is het het proces van onderhouden en doorontwikkelen vanaf dag 1 mee te nemen in je overwegingen. Zodat je later in het proces niet achter de feiten aanloopt. Wij helpen om hier scherp op te blijven. Ook kunnen we dit uit handen nemen. Dit doen wij met een onderhoudsabonnement. Voor een vast bedrag per maand onderhouden we en reflecteren we de lopende trajecten en blijft de organisatie up-to-date.

Het onderhoudsabonnement bevat het volgende:

  • Continue monitoring van ervaringen van eindgebruikers.
  • Continue monitoring van organisatiedoelen.
  • Doorvoeren benodigde aanpassingen in leeroplossing.
  • Jaarlijkse afname van een checklist om de onderhoudsstatus van je leeroplossing inzichtelijk te maken.
  • Helpdesk voor technische en/of inhoudelijke problemen.
  • Een vast contactpersoon om het leerrendement te bewaken.

Meer weten over ons onderhoudsabonnement? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam