April 10, 2017 in Doorontwikkelen

Onbewust bekwaam zijn is gevaarlijk

Bepaalde handelingen heb je al zoveel geoefend, die doe je op de automatische piloot. Je doet het automatisch goed. Toch? Of kan het zo zijn dat er onbewust fouten in je handelingen zijn geslopen?

De vier stadia van bekwaamheid

Bij leren maken we onderscheid tussen bewustwording, kennisvergaring, leren van nieuwe vaardigheden en het verder trainen van deze vaardigheden. Meestal denken mensen dat leren gaat over kennisvergaring. Dat is onterecht, want de doelgroep is meestal nog niet bewust, niet gemotiveerd en dus nog niet geactiveerd. Je begint dus altijd met bewustwording. Dit is gebaseerd op een zeer veel gebruikte theorie over vier stadia van bekwaamheid:

De 4 stadia van bekwaamheid

Onbewust bekwaam

Als je een bepaalde vaardigheid zoveel geoefend hebt dat het je zo makkelijk afgaat, dat je er niet meer bewust bij hoeft na te denken dan ben je onbewust bekwaam. Het is een tweede natuur geworden. Dit stadium wordt gezien als het doel en het gewenste eindstadium. Iemand in dat stadium zou ook mogelijk in staat zijn om het aan anderen te leren.

Ik vind dit stadium een beetje eng. Ik fiets of loop ook zonder bewust na te denken. Het zou doodvermoeiend zijn als ik hier continu over na moest denken. Doordat ik dat onbewust doe, heb ik ook niet door dat ik verkeerd loop, waardoor ik last krijg van mijn rug. Ik word weer onbewust onbekwaam zonder dat ik het doorheb! Helemaal terug bij af. Dat geldt dus ook voor andere vaardigheden, zoals luisteren of het bedenken van leeroplossingen. Dingen die je automatisch goed doet, kunnen zonder dat je het doorhebt overgaan naar automatisch verkeerd gedrag.

Hoe voorkom je dit?

Door continu bewust te blijven van wat je goed doet en hoe je dat doet. Dus eigenlijk door steeds een stadium terug te gaan (bewust bekwaam) en zo te verzekeren dat je ook echt bekwaam blijft. Het klinkt vermoeiend maar is altijd beter dan het alternatief, namelijk het risico dat je onbewust onbekwaam wordt.

Een goede manier om bewust te worden van je bekwaamheid in iets is door het aan anderen uit te leggen. Dus door anderen iets te leren help je ook jezelf bewust te blijven waarom je het zo goed doet. Twee vliegen in een klap!

Vragen over dit onderwerp?

Maak ons meer bewust bekwaam en brand los. Mail of bel met 020 770 4043.

Updates?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam