August 20, 2018 in Individu

Werkvreugde – de overpeinzingen van Ron

De vloeibaarheid van werkvreugde op de werkvloer

Door Ron Salden

Updates?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Vreugde staat niet stil, ze vloeit. Vreugde is vloeibaar. Pas als je beseft dat vreugde, net als water niet stilstaat maar voorbijgaat en verandert, heb je de belangrijkste leefregel rondom vreugde te pakken. 

De wereld, het werk noch een organisatie kan blijvende vreugde schenken. Wel kan men daar als mens het tijdelijke gevoel van geluk en voldoening vinden. Dat beseffen ook steeds meer organisaties.
Zij stimuleren dit en sturen vanuit een heldere en mensgerichte bedrijfsstrategie op tevredenheid en welzijn en een cultuur waarin met plezier wordt samengewerkt.

Alleen op externe factoren als de wereld en werk leunen is onvoldoende voor geluk en vreugde. De mens zal veel meer van ‘binnenuit’ moeten durven leven. Van daaruit zijn we keer op keer en veel vaker in staat om ‘iets’ te ervaren. En dat maakt ons zo ongelofelijk veel sterker en gelukkiger dan het leven op vloeibare geluk en plezier van onze werkomgeving.

“Voor het geluk van de mens is het noodzakelijk dat hij iets doet, iets onderneemt, of alleen maar iets leert.” – Arthur Schopenhauer

De Paradox van werkvreugde

Werkstress, pijn en werkvreugde liggen vaak verwarrend dicht bij elkaar en dat is niet voor niets.
Iets moois komt nooit zonder lijden. Lijden of pijn zijn onmiskenbare ingrediënten die gewoon bij ons werk en het leven horen. Een aanstaande moeder in haar kraambed is bijvoorbeeld een prachtige metafoor dat iets moois altijd voorafgaat met pijn of lijden. Dit verwarrende verband tussen vreugde en pijn is voor de mens een universele wet. En die wet geldt ook op de werkplek en in iedere organisatie.

“We zijn te geobsedeerd met geluk. We zijn te zeer bezig met gelukkig zijn. We willen dat alles leuk, leuk, leuk is. En dat lijkt me een vergissing.” – Dirk de Wachter

Definiëren

Bij Danaë spreken we liever over vreugde of tevredenheid dan geluk. Vreugde en tevredenheid zitten veel meer in de mens, het is meer iets van binnenuit. Vanuit jezelf!

Wij kunnen wel over geluk en vreugde praten, maar dan nog moet ieder individu daar op haar eigen manier weer invulling aan gaan geven. Wat voor de één geluk is, heeft voor een ander misschien wel heel weinig betekenis. Het wordt voor een groot deel door mensen zelf bepaald. Als we vreugde zouden willen definiëren, dan is het meer een mentale staat waarin alles met elkaar in harmonie is.

In haar boek ‘De maakbaarheid van geluk‘ (The How of Happiness) uit 2013, benoemt psychologe Sonja Lyubomirsky hoe het geluksniveau van de mens voor 50 % genetisch bepaald is en daardoor aangeboren. De overige 50% wordt verdeeld in 10% en 40%, waarbij 10% van iemands geluk wordt beïnvloed door de leefomstandigheden en de resterende 40% van het geluk tot stand komt door bewuste keuzes die mensen maken. Zelfbeheersing kan hier onder andere het verschil in maken.

De harmonie van werkvreugde

Vreugde is niet uit te drukken in termen van omzet, winst en geld. Vreugde op het werk heeft ook direct te maken met het woord harmonie. Als alle lagen van het ‘mens-zijn’ met elkaar in overeenstemming zijn, zijn er geen conflicten, en leeft en werkt men in flow. Er is dan een flow van ontspanning en plezier waarin iedere medewerker tot zijn/haar ultieme bloei kan komen.

Een vaardigheid voor op het werk

Vreugde is eigenlijk veel meer een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Zoals ook al eerder gezegd heeft het te maken met het doorstaan van pijn en lijden. De betonnen pijler van vreugde is de vaardigheid of het vermogen om in welke situatie dan ook vertrouwen te hebben in een ander en dankbaar te zijn om te werken in een vreugdevolle organisatie met verschillend soorten mensen. 

Verbinden met de diepste kern

Het belangrijkste doel van vreugde, tevredenheid en de ontwikkeling hiervan is dat de mens leert verbinding te maken met deze diepste kern. Ieder mens heeft deze kennis al in zich, maar deze raakt vaak verstopt door de waan(-zin) alle dag. Pas als de mens een basaal en solide vertrouwen heeft in zichzelf en ervan overtuigd is dat hij er mag zijn, ontstaat er een oneindige en vruchtbare voedingsbodem, die als basis dient voor de ontwikkeling van de mens.

“Te veel met jezelf bezig zijn is vragen om lijden. Zorg om het welzijn van anderen is de weg naar geluk.” – Dalai Lama

Werkvreugde als nectar van iedere organisatie

De actuele vraag naar werkvreugde is ook de vraag van ons eigen geluk naar het geluk van andere mensen. Het bevorderen van deze natuurlijke compassie, die in ieder mens al aanwezig is, zorgt voor de juiste aandacht, betrokkenheid en gezondheid. Het is opgeteld enorm belangrijk voor de ontwikkeling van iedere medewerker. Het is in essentie de nectar van iedere organisatie.

“We worden opgevoed met het idee dat wij elkaar naar het leven staan en competitief zijn. Maar een ander beeld zou kunnen zijn dat wij bestaan omdat wij kunnen samenwerken.” – Marleen Stikker

Leiderschap en werkvreugde

Effectief en betrokken leiderschapsgedrag is zeker bepalend voor de vreugde van alle medewerkers.
Het is zelfs essentieel om organisaties en mensen goed te laten functioneren. In 2018 is de tijd voorbij van autoritaire bazen met een (te) groot ego. De huidige ‘great men and women’ staan midden in onze maatschappij en zijn eerder bescheiden en ‘groot’ doordat ze oog hebben voor wat hun medewerkers nodig hebben om prettig, liefdevol en goed te kunnen samenwerken. 

Richting en wenkend perspectief uitdragen

Leiders en organisaties kunnen een ruimte creëren waarin je wordt gewaardeerd en gerespecteerd.
Deze werkcontext is van grote invloed op de werkvreugde van iedere organisatie. Leidinggevenden geven richting en hebben dus een voorbeeldfunctie om dit wenkende perspectief naar geluk en vreugde breed uit te dragen. Ze zijn uiteindelijke samen met hun organisatie ook (mede- en) eindverantwoordelijk voor het geluk en de werkvreugde van hun collega’s.

Leiderschap en vrijheid van denken en handelen stimuleren

Het huidige leiderschap is in sterke mate gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen de leidinggevende en de teamleden. Leiders anno 2018 weten ook niet meer alles en de meest natuurlijke attitude die hierbij het beste past is meer die van een gids of loods. Hiervoor dient de leidinggevende geloofwaardig te zijn en hetgeen hij doet dient aan te sluiten bij zijn eigen pure en zuivere identiteit. Ieder mens en iedere medewerker heeft behoefte aan een persoonlijke groeiweg en de nieuwe leiders geven hieraan ruimte om deze groei te stimuleren. Dat gebeurt niet altijd eenzaam, maar steeds meer in verbinding met anderen, zelfs met mensen en organisaties buiten de muren van deze organisaties. Nieuwe leiders stimuleren die vrijheid in denken en handelen en zijn gewoonweg plezierige mensen om mee samen te werken. Dat is precies de reden waarom ze ook meer voor elkaar (gaan) krijgen.

Formeel Leiderschap

Zoals eerder gezegd, als men in zichzelf is gevestigd en vertrouwt op inspiratie en intuïtie hebben leidinggevenden, leiders en managers een belangrijke rol in het realiseren van de benodigde werkvreugde en de hierbij behorende gedragsverandering en alle belangrijke processen die horen bij deze veranderingen. Zij faciliteren het proces en ondersteunen de medewerkers in dit proces. Deze continue uitdaging in het scheppen van de benodigde voorwaarden zijn nodig, zodat iedereen zijn rol kan innemen en zelf regie kan nemen (en vooral ook mag experimenteren, falen en/of fouten maken).

Informeel leiderschap

Er zullen zeker ook informele leiders binnen het team zijn en uit zichzelf gaan opstaan. Ook zij zullen een coachende en gidsende rol in kunnen nemen om als team zelf organiserend te zijn en mede eraan bij te dragen in extra werkgeluk en het creëren van werkvreugde.

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen

Een ander soort leiderschap dat belangrijk is natuurlijk persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is nodig is om te kunnen zijn wie je wilt zijn, regie daarover te nemen, je eigen gedrag te kunnen veranderen en wanneer dat nodig is oprecht verantwoordelijkheid te dragen.  En als je dit dus weet, is het geen kwestie meer van vechten, maar je eigen innerlijke leider op te zoeken. Dus je weet nu namelijk wat je te doen staat. 

“Het grootste geluk is de persoonlijkheid.” – Goethe

Ps: Tot slot het mooiste woord dat het ultieme gevoel van geluk en vreugde weergeeft is het woord ‘oceaanvreugde’ (Marco van Basten’s vloeibare en tijdelijke gevoel na het maken van een doelpunt).

Meer weten of aan de slag?

Wil je meer weten over het thema ‘werkvreugde’?

Danaë organiseert ook ‘sprintsessies’ over werkvreugde. Deze sprint kan als teambuildingsmoment worden ingezet. Deze dag of dit dagdeel eindigt met een aantal bruikbare interventies die je als team of organisatie direct kan gaan toepassen in de praktijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in een sprintsessie over werkvreugde neem dan svp contact op met info@danae.nl of telefoonnummer 020-770 40 43.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam