March 21, 2018 in Organisatieontwikkeling

Zingeving in het bedrijfsleven

Als samensmelting en spiegel

Door Ron Salden – Executive coach Danaë

 

 

Updates?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Zingeving begint bij jezelf

Zingeving of purpose begint natuurlijk altijd bij jezelf. Pas nadat je je eigen ‘purpose’ hebt gevonden en weet te realiseren, kun je deel uit gaan maken van iets groters dan jezelf. Het is trouwens frappant dat het Engelse woord ‘purpose’ lichter voelt dan het Nederlandse woord ‘zingeving’. Terwijl beide woorden in de kern toch hetzelfde betekenen.

“The brands that will thrive in the coming years are the ones that have a purpose beyond profit”-Richard Branson

Zingeving in het bedrijfsleven

De verrassende trend van de afgelopen jaren over zingeving en purpose begint ook het bedrijfsleven te raken. Het krijgt steeds meer importantie, maar het blijkt in de praktijk lastig te zijn om het goed en voor iedereen duidelijk te formuleren. Wel blijkt uit onderzoek dat bedrijven met een heldere purpose meer winst maken dan bedrijven die dat niet doen. Het is dus een bron van inspiratie en wederkerige motivatie. Het laat grote en kleine verhalen en idealen samensmelten, en zorgt voor ‘vriendschappen’ in een andere, ‘niet zakelijke’ verbindende collegialiteit met medewerkers en klanten.

Jongere generatie

Het is vooral de jongere generatie die meer en meer belang gaat hechten aan ‘iets extra’s’ willen bijdragen aan hun organisatie, aan iets groters dan zijzelf en de klanten waarvoor zij werken. Niet alleen een goed salaris of een vaste baan is belangrijk. Medewerkers willen het gevoel hebben dat ze bijdragen aan meer dan alleen harde organisatiedoelen. Dieper, maar misschien ook lichtzinniger, iets dat ze raakt, raakt in het wezen van hun mens-zijn. Iets dat ook overeind blijft staan bij voor- en tegenspoed, bij winst of verlies.

Spiegel en samensmelting

Op een duidelijke purpose voor jou als individu of als organisatie kun je altijd terugvallen. Het is een spiegel voor onze ziel waar je met alle plezier je aandacht op kunt richten. Het is een zelfreflecterende passie die geen beperking kent of ongelegen komt. Net zoals *Cicero dit zag, zien wij dit ook bij Danaë terug op organisatie-en mensniveau;

‘het is geen last maar een samensmelting van ideeën van meerderen tot een geheel waarvan de som meer is dan de delen’. (*Cicero: vriendschap)

Verbinding als mens en medewerker

Sommigen zouden het liefde of compassie kunnen noemen, het is in ieder geval een oprechte en meeslepende metafoor om uit te drukken wat ons nog meer bindt als mens en medewerker. Iets dat ons meer verbindt dan ons target, onze uren, onze winst en onze groei in klanten en omzet. Zingeving is geen eendimensionale overtuiging, maar de waarde die wij als mens, als medewerker en als organisatie kunnen toevoegen aan onze samenleving als geheel.

Onzichtbaar leiderschap

Het is innerlijk leiderschap en reflectie ineen. Het is een warme en enthousiaste oerkracht die de natuurlijke band tussen mens en organisatie kan versterken. Purpose verbindt een team tot een gezamenlijk gevoel, passie en/of breed gedragen waarde. Het is een onzichtbaar leiderschap, die niet hoogdravend of idealistisch hoeft te zijn, maar mensen aantrekt en motiveert voor een hoger doel.

Een gelukkige organisatie

Alhoewel het tijd kost om het te verfijnen is het voor leiders en hun organisatie onderscheidend. Maar hoe doe je dat duidelijk genoeg, zodat ook iedereen het begrijpt en daadwerkelijk gaat voelen?
Managers weten namelijk perfect waar zij het allemaal voor doen en zij weten ook dat meer betrokkenheid, zingeving en plezier, onder de streep meer winst en resultaat oplevert. Purpose is dus geen geheim of ‘holy grail’ naar een gelukkige organisatie. Het is groothartig, sfeergevoelig en… onuitputtelijk. Het is de menselijke bron en intrinsieke motivatie om met elkaar te mogen samenwerken.

Enorm aantrekkelijk voor jong talent

Het is een prachtig gapend gat dat leiders kunnen overbruggen en activeren. Purpose heeft namelijk ook een enorme aantrekkingskracht op nieuw talent en dus op de toekomst en het voortbestaan van iedere organisatie. Zingeving is als het ware de nauwe onzichtbare band tussen mensen, die nauwer wordt naarmate het duidelijker is omschreven en leiders het goede voorbeeld geven. Het overtreft je visie en missie en zorgt dat een organisatie en haar medewerkers eenheid en verbondenheid gaan uitstralen met de samenleving, waar zij deel van uitmaken.

Leef jouw purpose

Het is de innerlijke zielsbarometer van ieder bedrijf en van ieder mens en het maakt een samenleving completer. Het is dus de hoogste tijd om deze purpose te durven leven en uit te spreken. Het zou eigenlijk anno 2018 al een stalen wet moeten zijn, één waarvan iedere organisatie dit als hoogste goed ziet.

‘Nu’ realiseren of nooit

Uitstel is niet mogelijk, want het bepaalt of je als mens en organisatie erin slaagt succes te hebben in de ontwikkeling van je bedrijf en je mensen, ieder volgt daarbij zijn eigen pad naar persoonlijke groei, ten gunste van iets veel groters en tastbaarder dan zijzelf.

Ron Salden, Executive Coach, Danaë. Neem contact met mij op via: ron@danae.nl  06 2157 0414

Ronde Tafel, 17 mei.
Benieuwd hoe we dit concreet samen met jou kunnen invullen? Kom een keer langs voor een kop koffie. Of, nog beter: meld je aan voor ons aankomende event, exclusief voor bestuurders en directeuren; de Ronde Tafel op 17 mei, 2018. Deze staat volledig in het teken van Leiderschap & Purpose, waarbij diverse leiders uit verschillende sectoren hun licht laten schijnen op dit actuele thema. Wij vanuit Danaë kijken in ieder uit geval uit naar dit moment om purpose en zingeving in al haar facetten te verfijnen en te borgen binnen uw organisatie.

Meer weten?
Afspraak maken?

Danaë B.V. Burgemeester Stramanweg 108K 1101 AA Amsterdam